یکشنبه 28 مهر 1398
قیمت: 150,000 ريال

نوع جلد: شوميز

افسانه قاجار

حمزه سردادور

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
:
: 1393
: 17/4*10/6
: 832
: هرمس جیبی
آشنایی با نویسنده
حمزه سردادور
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب