پنج شنبه 30 آبان 1398
قیمت: 300,000 ريال

نوع جلد: شوميز

افسردگي

دكتر كوام مكنزي
بابك سراسكاني
اين كتاب به صورت رنگي منتشر شده است. دکتر کوآم مکنزی استاد روان‌پزشکی، در دانشگاه تورنتو، و همچنین روان‌پزشک ارشد ،در مرکز «اعتیاد و سلامت روان»، است. او فعالیت‌های مختلفی را، از روان‌درمانی گرفته تا تهیه و تدوین سیاست‌های دولتی در این زمینه، انجام داده است. کوآم مکنزی خود را وقف ارتقای شناخت مردم از بیماری‌های روانی کرده و بیش از صد مقاله و چهار کتاب، در این زمینه، منتشر کرده است. او همچنین مجری و کارشناس یکی از برنامه‌های تلویزیونی است و در بسیاری از گفتگوهای رادیویی نیز حضور داشته است.

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1396
: پالتويي
: 172
: زندگي بهتر 1 روان شناسي
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب