شنبه 29 تیر 1398
قیمت: 200,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

اقتدا به محمد (ص)

نگرشی نو به اسلام در جهان معاصر

کارل ارنست
قاسم کاکایی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: چهارم
: 1394
: 14*21/5
: 276
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب