دوشنبه 27 خرداد 1398
قیمت: 175,000 ريال

نوع جلد: شومیز

بادهای غربی

مراد فرهادپور
گزیده ای از گفتگوها و سخنرانی ها - چاپ سوم

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: چهارم
: 1395
: 14*21/5
: 237
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب