چهارشنبه 30 مرداد 1398
قیمت: 60,000 ريال

نوع جلد: شومیز

بازرس

نیکالای واسیلیویچ گوگول
آبتین گلکار

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: چهارم
: 1393
: 12*20
: 147
: نمایشنامه
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب