یکشنبه 28 مهر 1398
قیمت: 50,000 ريال

نوع جلد: شومیز

بانکدار آنارشیست و دریانورد

فرناندو پسوآ
علیرضا زراعی
0

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1393
: 12*20
: 75
: نمایشنامه
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب