دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 90,000 ريال

نوع جلد: شومیز

بعد زیباشناختی

هربرت مارکوزه
داریوش مهرجویی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: هفتم
: 1394
: 14*21/5
: 119
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب