دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 90,000 ريال

نوع جلد: شومیز

تاریخ و مسائل زیباشناسی

مونرو سی. بیردزلی و جان هاسپرس
محمد سعید حنایی کاشانی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: پنجم
: 1393
: 12*20
: 170
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب