یکشنبه 28 مهر 1398
قیمت: 60,000 ريال

نوع جلد: شومیز

تراژدیهای کوچک

آلکساندر سرگییویچ پوشکین
آبتین گلکار

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: سوم
: 1396
: 12*20
: 100
: نمایشنامه
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب