دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 15,000 ريال

نوع جلد: شومیز

جذر کلونک

فرانسوآ گراول
سپیده وهداد
0

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1389
: 11/5*19
: 84
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب