شنبه 29 تیر 1398
قیمت: 200,000 ريال

نوع جلد: سخت

خاکستر ناتمام

رنه شار
حسین معصومی همدانی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1393
: 12*20
: 248
: کتاب‌های دوزبانه
آشنایی با نویسنده
رنه شار
آشنایی با مترجم
حسین معصومی همدانی
فهرست مطالب کتاب