سه شنبه 28 خرداد 1398
قیمت: 30,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

خیال گل

برگزیده‌ای از شعرهای فارسی
فریدریش روکرت
برگزیده ای از شعرهای فارسی - برگردان به آلمانی - به کوشش آنه‌ماری شیمل

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1387
: 12*20
: 86
: کتاب‌های دوزبانه
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فریدریش روکرت
فهرست مطالب کتاب