دوشنبه 29 مهر 1398
قیمت: 170,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

داستان هفت نفری که به دار آویخته شدند

لئانید آندری یف
حمیدرضا آتش بر آب
0

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1391
: 12*20
: 252
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب