دوشنبه 28 خرداد 1397
قیمت: 190,000 ريال

نوع جلد: شوميز

دروازه سرنوشت

آگاتاكريستي
فائزه اسكندري

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1395
: 19*11/5
: 304
: كاراگاه
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب