دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 200,000 ريال

نوع جلد: شوميز

دروازه سرنوشت

آگاتاكريستي
فائزه اسكندري

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1396
: 19*11/5
: 304
: كاراگاه
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب