دوشنبه 27 خرداد 1398
قیمت: 80,000 ريال

نوع جلد: شومیز

درون یک آینه، درون یک معما

یاستین گوردر
مهرداد بازیاری
در حالی که اعضای یک خانواده در تدارک برگزاری مراسم کریسمس هستند، دختری بیمار به نام سیسیلی در بستر مرگ افتاده است. او می داند که بهبود نخواهد یافت. در همین حین، فرشته ای از پنجره به درون اتاقش می آید. حضور فرشته گفتگویی طولانی را به همراه دارد که بسیار آموزده و مهیّج است. حرفهای فرشته بر دیدگاه سیسیلی نسبت به اعضای خانواده و زندگی تأثیر عمیقی می گذازد و پذیرش مرگ را برایش آسان تر می سازد. درون یک آینه، درون یک معما نگاهی نو به زندگی و مرگ است و بی گمان هر خواننده ای را به فکر وا می دارد. کتابی زیبا و بیدارکننده احساسات خفته ما انسانها.

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: هشتم
: 1396
: 11/5*19
: 156
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب