پنج شنبه 30 آبان 1398
قیمت: 200,000 ريال

نوع جلد: شومیز

دزد آذرخش

پرسی جکسون و فرمانروایان المپ 1

ریک ریوردن
پریا آریا

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1394
:
:
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب