دوشنبه 29 مهر 1398
قیمت: 500,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

ده نفر قزلباش

ناياب

حسین مسرور (سخنیار)
ناياب

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
:
: 1388
: 12*20
: 1493
: آثار کلاسیک
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب