شنبه 29 تیر 1398
قیمت: 190,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

دیوان غربی - شرقی

یوهان ولفگانگ فن گوته
کورش صفوی
چاپ سوم

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: چهارم
: 1395
: 12*20
: 252
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب