شنبه 29 تیر 1398
قیمت: 150,000 ريال

نوع جلد: شومیز

زبان قرآن، تفسیر قرآن

جان ونزبرو، اندرو ریپین، هربرت برگ، هارالد موتسکی، اری ربین، فرانسوا دوبلوا، جیمز بلمی
مرتضی کریمی‌نیا
مجموعه مقالات قرآن پژوهی غربیان - چاپ دوم

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1392
: 14*21/5
: 425
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب