دوشنبه 29 مهر 1398
قیمت: 120,000 ريال

نوع جلد: شومیز

زندانی قلعه‌ی قهقهه

حمزه سردادور
زندانی قلعه‌ی قهقهه

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: اردی‌بهشت 1394
: جیبی
: 755
: هرمس جیبی
آشنایی با نویسنده
حمزه سردادور
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب