دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 150,000 ريال

نوع جلد: شومیز

سرآغاز کار هنری

ناياب

مارتین هیدگر
پرویز ضیاء شهابی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: ششم
: 1394
: 14*21/5
: 219
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب