پنج شنبه 28 تیر 1397
قیمت: 950,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

سه تفنگدار

الکساندر دوما
محمدطاهر میرزا اسکندری

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: پنجم
: 1396
: 12*20
: 1701
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب