دوشنبه 29 مهر 1398
قیمت: 500,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

شمس و طغرا

محمدباقر میرزا خسروی
چاپ اول

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1395
: 12*20
: 1122
: آثار کلاسیک
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب