شنبه 29 تیر 1398
قیمت: 950,000 ريال

نوع جلد: سخت

عهد عتیق

جلد اول: کتاب‌های شریعت یا تورات بر اساس کتاب مقدس اورشلیم

پیروز سیار

مشتریان این کتاب، این کتاب ها را هم خریده اند.

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1393
: 16.5×23.5
: 808
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب