پنج شنبه 30 آبان 1398
قیمت: 2,000,000 ريال

نوع جلد: سخت

مثنوي معنوي

جلال الدين محمد بلخي
به تصحيح محمد علي موحد
چاپ اول زمستان 1396 چاپ دوم بهار 1397

مشتریان این کتاب، این کتاب ها را هم خریده اند.

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1397
: وزيري
: 2000
: ادبيات
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب