پنج شنبه 30 آبان 1398
قیمت: 450,000 ريال

نوع جلد: شوميز

مرلو پونتي و تحليل آثار نقاشي

اسما سبزكار
اين كتاب به صورت رنگي منتشر شده است . ‍ ▫️این کتاب کوششی است برای شناخت موریس مرلو ـ پونتی، فیلسوف پدیدارشناس و اگزیستانسیالیست فرانسوی و به منظور یافتن راهکاری برای تجزیه و تحلیل آثار نقاشی، و در معنای وسیع‌تر آثار هنری، به نگارش درآمده است. کلیۀ کلمات و اصطلاحات کتاب برگرفته از رویکرد خاص مرلو-پونتی است. بدین معنا واژه ادراک به فرایندی ارجاع دارد که طی آن یک محرک حسی به درون ساختار تجربۀ سازمان یافتۀ ما از جهان ترجمه می‌شود. به عبارت بهتر فرایندی است که به واسطۀ آن از چیزها آگاهی می‌یابیم. این واژه معمولاً با کارکرد خاصی که مرلو ـ پونتی برای آن در نظر می‌گیرد، به «ادراک حسی» ترجمه می‌شود تا از ادراکی که دیگر فلاسفه مطرح می‌کنند بسیار ظریف مجزا و تا حدی متمایز گردد. همچنین از نگاه وی ما با تَن خود ادراک می‌کنیم. این تَن همان body در لاتین بوده که در بحث مرلو ـ پونتی به جای بدن آن را به تَن برمی‌گردانیم تا بر دلالت معنایی مد نظر مرلو ـ پونتی و تفاوت آن با معنای بدنی که در اصطلاحات روزمرۀ خود به کار می‌بریم تأکید ورزیم. تَنی که مرلو ـ پونتی از آن سخن می‌گوید به معنای تنِ آگاه ماست، یعنی تَنی که دارای آگاهی است و در عین حال وحدتی از عین و ذهن، سوژه و ابژه است. از طرفی flesh، که گاه و بی‌گاه در متون وی و در این متن با آن برخورد می‌کنیم و به گوشت و پوست ترجمه شده، به معنای عنصری از جهان و نوعی بافت هستی است. به گفتۀ وی این واژه در این معنا کاملاً ابداع خودش است. واژۀ بحث‌انگیز دیگر reduction است که در برخی ترجمه‌ها به «تقلیل» بازگردانده شده اما در این کتاب به «تحویل» بازگردانده شده است، چرا که در واقع با نوعی افزایش همراه است نه کاهش.

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1396
: رقعي
: 237
: هنر
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب