چهارشنبه 1 آبان 1398
قیمت: 65,000 ريال

نوع جلد: شوميز

مگره و ديوار سنگي

ژرژ سيمنون
ابراهيم اقليدي
0

مشتریان این کتاب، این کتاب ها را هم خریده اند.

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1393
: 19*11/5
: 180
: بازرس مگره
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب