دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 80,000 ريال

نوع جلد: شومیز

مگره و شاهدان گریزان

ژرژ سیمنون
فائزه اسکندری

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1394
: 11.5×19
: 160
: بازرس مگره
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب