چهارشنبه 1 آبان 1398
قیمت: 70,000 ريال

نوع جلد: شوميز

مگره و مرد تنها

ژرژ سيمنون
شهريار وقفي پور
0

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1393
: 19*11/5
: 192
: بازرس مگره
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب