دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 70,000 ريال

نوع جلد: شوميز

مگره و مرد نيمكت نشين

ژرژ سيمنون
ابراهيم اقليدي

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1393
: 11/5*19
: 200
: بازرس مگره
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب