شنبه 30 شهریور 1398
قیمت: 120,000 ريال

نوع جلد: شومیز

نشانه چهار

شرلوك هولمز

آرتور کانن دویل
مژده حقیقی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: ششم
: 1394
: 11/5*19
: 180
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب