چهارشنبه 1 آبان 1398
قیمت: 30,000 ريال

نوع جلد: شومیز

هنری جیمز

هری تی. مور
هوشنگ رهنما

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1387
: 15/5*23/5
: 173
: چهره‌ی نویسنده
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب