چهارشنبه 30 آبان 1397
قیمت: 35,000 ريال

نوع جلد: شوميز

پشت فرمان با مامان

ليز نورگوآ
مهرداد بازياري

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1393
: 17/4*10/6
: 208
: هرمس جیبی
آشنایی با نویسنده
ليز نورگوآ
آشنایی با مترجم
مهرداد بازیاری
فهرست مطالب کتاب