سه شنبه 28 خرداد 1398
قیمت: 650,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

پهلوان جهان

ابوالقاسم فردوسی
آرتور جورج، ادموند وارنر
برگزیده از شاهنامه فردوسی - برگردان به انگلیسی - انتخاب و تنظیم:هوشنگ رهنما

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1393
: 12*20
: 1150
: کتاب‌های دوزبانه
آشنایی با نویسنده
ابوالقاسم فردوسی
آشنایی با مترجم
آرتور جورج، ادموند وارنر
فهرست مطالب کتاب