دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 100,000 ريال

نوع جلد: شومیز

چیستی هنر

اسوالد هنفلینگ
علی رامین

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: هشتم
: 1393
: 14*21/5
: 197
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب