شنبه 29 تیر 1398
قیمت: 20,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

گزیده چهار مقاله

ناياب

نظامی عروضی سمرقندی
ادوارد جی. براون
برگردان به انگلیسی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1381
: 12*20
: 129
: کتاب‌های دوزبانه
آشنایی با نویسنده
نظامی عروضی سمرقندی
آشنایی با مترجم
ادوارد جی. براون
فهرست مطالب کتاب