شنبه 29 تیر 1398
قیمت: 20,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

گزیده کشف المحجوب

ناياب

علی بن عثمان جلابی هجویری
رینولد ا. نیکلسون
برگردان به انگلیسی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول (نایاب)
: 1381
: 12*20
: 149
: کتاب‌های دوزبانه
آشنایی با نویسنده
علی بن عثمان جلابی هجویری
آشنایی با مترجم
رینولد ا. نیکلسون
فهرست مطالب کتاب