شنبه 29 تیر 1398
قیمت: 116,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

گفت و گو و تفاهم در قرآن کریم

محمد حسین فضل‌الله
سید حسین میردامادی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1389
: 15/5*23/5
: 444
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب