جمعه 15 آذر 1398
قیمت: 350,000 ريال

نوع جلد: سخت

گل قرمز

فسی‌والود گارشین
حمیدرضا آتش‌برآب

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1395
: 12×20
: 424
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب