جمعه 4 خرداد 1397
قیمت: 120,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

101 شعر ماندگار

گزیده‌ی اشعار غنایی فارسی از آغاز تا امروز

هوشنگ رهنما

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: چهارم
: 1393
: 12*20
: 156
:
آشنایی با نویسنده
هوشنگ رهنما
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب