شنبه 29 تیر 1398
قیمت: 180,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

101 شعر ماندگار

گزیده‌ی اشعار غنایی فارسی از آغاز تا امروز

هوشنگ رهنما

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: پنجم
: 1396
: 12*20
: 156
:
آشنایی با نویسنده
هوشنگ رهنما
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب