شنبه 4 خرداد 1398
قیمت: 360,000 ريال

نوع جلد: سخت

پرتو خرد

غلامحسین ابراهیمی دینانی
حسن سید عرب

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1394
: 14×21.5
: 456
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب