جمعه 29 شهریور 1398
قیمت: 34,000 ريال

نوع جلد: سلفون

افسانه‌های مردم آفریقا

جرالدین الیوت / کاتلین آرنوت
محمود حبیبی / جواد علافچی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1382
: 20×12
: 480
: افسانه‌های ملل
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب