چهارشنبه 1 آبان 1398
قیمت: 48,000 ريال

نوع جلد: شومیز

الگوهای مناسب برای مدیریت کسب و کار

فریبرز داورپناه
ترجمه‌ای از بسته‌های مدیریتی کاربردی که در آمریکای شمالی منتشر شده

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1389
: 15/5*23/5
: 195
: مدیریت
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فریبرز داورپناه
فهرست مطالب کتاب