دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 280,000 ريال

نوع جلد: شوميز

بلاغت

از آتن تا مدينه بررسي تطبيقي فن خطابه يونان و روم باستان و بلاغت اسلامي تا قرن پنجم هجري قمري

داوود عمارتي مقدم
دیدگاه غالب درباره خاستگاه بلاغت اسلامی آن است که این پدیده از دل پژوهش های قرآنی و نیز برسی اشعار عربی سر برآورده است . کتاب حاضر این دیدگاه را به چالش میکشد، و در مقابل ، ریشه های بلاغت را در دل فن خطابه ی یونان و روم باستان می جوید : اگر چه فن خطابه در بلاغت اسلامی سمت سویی دیگر یافته است ، خطوط کلی آن در آثار بلاغیان مسلمان قابل ردیابی است . علاوه بر این با توجه به فقدان منبعی جامع در باب تاریخچه و اصول فن خطابه غرب به زبان فارسی ، این کتاب پر کردن این خلا را نیز به مثابه ی وظیفه ای ثانوی بر عهده داشته باشد

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1395
: 14*21/5
: 342
: زبان و ادبيان
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب