دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 650,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

تاریخ بیهقی

خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر
به تصحیح دکتر علی اکبر فیاض

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: سوم
: 1396
: 12*20
: 980
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب