یکشنبه 28 مهر 1398
قیمت: 680,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

تاریخ جهانگشای جوینی

عطاملک علاءالدین بهاءالدین محمد بن شمس الدین محمد جوینی
به تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
:
: 1396
: 12*20
: 1121
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب