یکشنبه 28 مهر 1398
قیمت: 500,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

تذکره الاولیاء

فریدالدین عطار نیشابوری
همراه با شرح احوال عطار - به تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
:
: 1388
: 12*20
: 1338
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب