دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 580,000 ريال

نوع جلد: شوميز

ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه

زین الاسلام استاد ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن القشیری

ابوعلی حسن بن احمد عثمانی
مهدی محبتی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1396
: 15/5*23/5
: 640
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب