پنج شنبه 22 آذر 1397
قیمت: 120,000 ريال

نوع جلد: شومیز

توکویل

ژاک کنن ـ هوتر
بزرگ نادرزاد

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1393
: 12×20
: 200
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب