سه شنبه 28 خرداد 1398
قیمت: 120,000 ريال

نوع جلد: شوميز

جامعه شناسي رابطه اجتماعي

سرژ پوگام
عبدالحسين نيك گهر

مشتریان این کتاب، این کتاب ها را هم خریده اند.

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1395
: 11/5*20
: 147
: علوم اجتماعي
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب